Poslovni analitičar- Bon, Nemačka

Rad u kompaniji na razvoju poslovnih saradnji radom u timovima. 
Opis posla:
*rad na razvoju kvaliteta lanca firme 
*istraživanje problema i rad na njihovom ispravnjanju
*rad na nedeljnoj proizvodnji 
*podrška timu za operacije sa klijentima 
*razvoj analize kako bi se ravio posao sa novim klijentima
*asistiranje na implementaciji MS POWER BI platforme 


Plata:900EUR mesečno

Kontakt:
prakse.aiesec@gmail.com

Potrebne veštine

Za dobijanje prakse potrebno je posedovati sledeće veštine:
*Engleski jezik
*Poznavanje ekonomije i biznis administracije
*Microsoft Powerpoint

*Microsoft Excel

Lokacija: Beograd
Trajanje: 12 meseci
Radno vreme: Fiksno
Plata: 0 - 110500 RSD

AIESEC je globalna studentska organizacija koja omogućava mladim ljudima da učestvuju na velikom broju projekata širom sveta na kojima će raditi na svom ličnom i profesionalnom razvoju. 

Trenutno nema slika kancelarija.