2

Kako napisati CV iz ugla kompanije ManpowerGroup

25.11.2016.

Nekada se i pre samog traženja ili menjanja posla, pojavi ideja da je potrebno pripremiti biografiju. Razlozi su različiti - možete je pisati ‘da se nađe’, ponekad želite da napravite presek dosadašnje karijere ali najčešće prilikom pisanja imate konkretnu poslovnu priliku u vidu. Osnovna pravila za pisanje CV-ja važe u svim situacijama ali treba imati na umu i dodatne sugestije, kako bi željena poruka kroz CV bila poslata na pravu adresu.

Biografije neko zaista i čita. Početna pretpostavka od koje treba poći prilikom pisanja biografije je da sa druge strane stoji neko ko to čita i ko je zainteresovan da sazna nešto o Vama. Zbog toga je važno da biografija bude autentično napisana, informativna i sažeta. U ManpowerGroup-u predselekcija, odnosno čitanje biografija, izuzetno je važan deo procesa odabira kandidata, u koje konsultant ulaže svo svoje iskustvo kao i značajno vreme. Zbog faktora vremena osobe sa druge strane, nastojite da biografija ne pređe dve strane, a ukoliko nemate radnog iskustva ili ga imate malo, dovoljna je i jedna strana.

Razmislite ko vam je publika. Kada biografiju pišete ili modifikujete, razmišljajte o tome ko vam je publika. Ono što je vama jasno ili se podrazumeva, ne mora da znači da važi i za druge. Kako biste to prevenirali, korisno je dati nekom drugom da pročita biografiju i na osnovu toga vas pita za sve ono što nije razumeo. Na neki način to je i evaluacija napisanog ali i priprema za intervju. Često se desi da kandidati koriste interne skraćenice koje nisu razumljive van okruženja jedne kompanije ili ukoliko postoje specifičnosti za određenu državu npr. pravosudni ispit, podrazumevaju da će i potencijalni inostrani poslodavac razumeti o čemu je reč.

Targetirajte posao i kompaniju. Svojim rezimeom ‘gađajte’ pravi posao i kompaniju za sebe. Neselektivno slanje biografija ima malo, skoro nikakvih šansi za uspeh ili je čak kontraproduktivno. Fokusirajte se na nekoliko aktivnih konkursa i svoju biografiju modifikujte spram toga. Na primer, ukoliko su zahtevi oglasa Tehnolog sa iskustvom u prodaji, akcenat treba staviti na relevantna radna iskustva koja su podrazumevala rad sa ljudima, obilazak terena, poznavanje predmetnog terena i sl. dok na primer rad u laboratoriji jeste vredno iskustvo ali za datu poziciju nije relevantno i treba mu dati manje prostora u biografiji ili manje istaknutu poziciju. Važno je imati u vidu da modifikacija biografije nikako ne znači pisanje neistina već isticanje najvažnijeg za dati posao. Znajte da čak i da Vas izaberu na osnovu neosnovanih podataka u biografiji, na intervjuu će sve napisano biti detaljnije razmatrano. A, čak i da taj korak prođete i posao dobijete, treba samostalno raditi sve ono što ste tvrdili u biografiji da znate i za šta Vam period učenja nije potreban i nećete ga imati.

                                

Neka forma biografije bude dodatni plus. Važno je razumeti da se informacije o kandidatu ne nalaze samo u onome što je napisano, već i kako je napisano. Sadržaj jeste važniji od forme, ali i vizuelni efekat odaje informacije. Kod kandidata sa malo iskustva motivacija i volja jeste ono ključno što taj kandidat može da ponudi poslodavcu, to treba pokazati i kroz ozbiljnost u kreiranju biografije. Primera radi, iz samog načina formatiranja možemo zaključiti koliko je neko uložio truda u kreiranje biografije odnosno koliko je ozbiljno shvatio konkurs ili dobijamo inicijalnu ideju o sistematičnosti osobe, na osnovu jasnoće i relevantnosti napisanog. Dakle, iako forma nije presudna, ona učestvuje u kreiranju prvog utiska, a za kreiranje prvog utiska druge šanse nema. 

Izdvojte ključne reči. Kako biste svoju biografiju još uže profilisali, dodajte odeljak ključnih reči. U tom delu CV-ja treba navesti pojmove koji ukazuju na to za šta je kandidat specijalizovan, a da to možda nije pomenuto kroz tekst biografije. Na primer, ukoliko se kandidat bavi treningom i razvojem zaposlenih, on nije nužno u svojoj biografiji pomenuo oblast ’ljudskih resursa’. Iako je to oblast njegovih interesovanja, što proizilazi iz pozicije, prilikom pretrage po ključnoj reči za ljudima koji se bave HR-om, postoji šansa da takva biografija ne bude prepoznata. Vremenom će iskustva biti brojnija, tada ona manje relevantna treba isključivati, a nova znanja i aktuelno iskustvo istaći dodatno kroz ključne reči.

Šta ako nemate radog iskustva. Ukoliko nemate formalnog radnog iskustva, fokusirajte se na nastavne i vannastavne aktivnosti koje mogu biti relevantne. Na primer, ukoliko aplicirate za poziciju u prodaji, rad na poziciji promotera iako honoraran jeste dobra preporuka. Za inženjerske struke, relevantno freelance angažovanje je takođe važno i dobra referenca. Angažovanje u nevladinom sektoru, iako projekti možda nisu relevantni za samu oglašenu poziciju, treba navesti jer govore o angažovanosti kandidata i unutrašnjoj motivaciji. Takođe, dodajte podatke poput proseka (naravno, ukoliko vam ide u prilog), ključnih predmeta koje ste polagali, dodatne edukacije i sl.

                                     

Fotografija – da ili ne? U kontekstu efekata vizuelnog i neverbalnog, jedna od najčešćih dilema kandidata je da li staviti fotografiju u biografiju ili ne. U našem poslovnom okruženju, ta odluka je na samom kandidatu, poslodavci ne bi trebalo da istu zahtevaju. Fotografija je regruterima korisna isključivo u cilju jednostavnijeg i tačnijeg pamćenja kandidata. Što se kandidata tiče, ukoliko želite da biografiju dopunite fotografijom, pripremite adekvatnu. Poželjno je da budete uslikani u formi portreta, u što poslovnijem okruženju, sa neutralnom pozadinom i da fotografija bude dobrog kvaliteta.

Transparentnost finansijskih očekivanja. Što se plate tiče, ukoliko se odlučite da svoja očekivanja naznačite u biografiji - budite oprezni. Navedite da li je reč o neto ili bruto očekivanjima, sa ili bez bonusa i sl. Obzirom da su za pozicije uglavnom vezani paketi beneficija, to svakako valja prodiskutovati na intervjuu. Svakako, ukoliko ste fleksibilni po ovim pitanjima, bolje je da ne ograničavate sopstvene mogućnosti navođenjem iznosa.

Aktivno promovišite svoju biografiju. Kada ste biografiju uspešno kreirali CV, pored pasivnog slanja biografija na otvorene konkurse, na savremenom tržištu rada, dostupni su različiti kanali komunikacije sa potencijalnim poslodavcima. Pratite stranice kompanija na društvenim mrežama, budite aktivni u komentarisanju, naravno ukoliko vladate temom, učestvujte na okupljanjima stručnjaka iz svoje oblasti, povežite se sa HR kompanijama i sl. Sa druge strane, obzirom da kompanije intenzivno koriste mogućnosti interneta, proverite i upravljajte brižljivo informacijama koje su o Vama dostupne na internetu.

Dajte biografiji ’drugu’ šansu. Važno je napomenuti da predselekcija nije nepovratni proces, naprotiv - sve biografije se brižljivo evidentiraju u bazi kako bi bile razmatrane i za buduće pozicije, naravno u dogovoru sa kandidatom. U takvim situacijama, vodite računa o svojim kontaktima, pre svega da su tačni ali i ažurirani – ukoliko vremenom dođe do promene podataka obavezno korigovati u biografiji.

Video CV – novi trend. Insistirajući na ličnom kontaktu sa kandidatom u što ranijoj fazi procesa regrutacije i selekcije kao i skraćivanju vremena selekcije, internacionalne kompanije su u poslednjem periodu prepoznale video CV kao novu i veoma efikasnu formu za selekciju kandidata. Naime, oblasti koje treba pokriti su standardne – obrazovanje, radno iskustvo, dodatne edukacije i sl. ali ih kandidat sam prezentuje, pritom se snima i takav video CV šalje poslodavcu. Ovaj oblik komunikacije prevazilazi ograničenja ‘slova na papiru’ tradicionalne biografije i daje kandidatima mogućnost da se individualnije i autentičnije predstave potencijalnom poslodavcu. Video CV može biti i vežba za budući intervju. Za razmenu informacija na ovaj način potrebni su tehnički preduslovi, u vidu kamere, kao i intenzivnija priprema kandidata. Obzirom na ograničenje vremena za predstavljanje, poteškoće mogu biti trema i nelagodnost kandidata prilikom snimanja. Kako je ovaj vid komunikacije kompanija i kandidata u začetku, ima još dovoljno vremena da se i poslodavci i kandidati priviknu i prilagode novim tehnologijama i trendovima.
 

Marina Kreculj Pešić

Team Lead for Permanent Placement