5

Vodič za poslodavce: Kako organizovati i objaviti praksu

06.05.2016.

Cilj kompanije koja poziva studente na praksu bi trebalo da bude pomoć u razvoju onih znanja i veština koje će tim studentima biti od značaja pri eventualnom zapošljavanju u kompanijama koje su organizovale praksu. Praksa treba da studentima pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studente za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja. Pokušali smo da predočimo naša dosadašnja iskustva u radu sa brojnim organizacijama na polju realizacije studentske prakse nudeći, pre svega, preporuke i savete.

Zašto organizovati praksu?

Organizacija prakse za studente postaje jedan od najboljih načina za regrutaciju mladih talenata. Većina kompanija ima problem sa vremenom koje je potrebno za osposobljavanje diplomaca bez prethodnog radnog iskustva. Prakse jesu jedan od načina da se takav problem reši. Praktikanti su mladi i prespektivni ljudi, puni entuzijazma i još uvek neiskorišćenog znanja. Oni donose nove ideje koje mogu biti primenjene u vašoj kompaniji.

Ciljevi prakse:

 • unapređenje praktičnih znanja i veština studenata
 • verifikacija primenljivosti teorijskih znanja u realnom radnom okruženju
 • poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje studenata posle završenog fakulteta
 • olakšavanje prevazilaženja barijere pri prelasku studenata iz akademskog u realni poslovni ambijent
 • unapređenje studijskih programa na fakultetima kroz aktivnosti koje se sprovode kao povratna reakcija na informacije, primedbe i sugestije definisane tokom realizacije studentskih praksi
 • obezbeđivanje boljih veza između univerziteta i privrede i ostvarivanje dublje saradnje u delu koji se odnosni na zajednički rad na edukaciji studenata
 • omogućavanje kvalitetnijeg, planskog upravljanja ljudskim resursima preduzećima kroz
 • kontinualni protok mladih stručnjaka na praksi
 • testiranje sposobnosti i znanja potencijalnih novih stručnjaka, odnosno obezbeđivanje probnog rada kroz realizaciju studentskih praksi Studentske stručne prakse predstavljaju oblik obavezne nastavne aktivnosti u toku studija koji podrazumeva praktičan rad studenta u realnom poslovnom okruženju u cilju upotpunjavanja teorijskog, akademskog znanja i uspostavljanja veza sa praktičnim znanjima i iskustvima neophodnim za obavljanje budućeg posla. Ukoliko se ovi ciljevi poklapaju sa ciljevima vaše kompanije, onda ste na dobrom putu da praksu i napišete.

Kako osmisliti praksu?

Praksa koja ima osmišljenu strukturu i obezbeđenu mentorsku podršku, po pravilu, može da ispuni očekivanja i studenata i poslodavaca. Svima nam je jasno da poslodavac na praksi želi najboljeg kandidata čije sposobnosti i veštine se apsolutno uklapaju u zahteve pozicije za koju se praksa i raspisuje. Poslodavac po tom idealnom kandidatu kroji oglas. Često poslodavac ima u vidu i mogućnost zaposlenja nakon određenog perioda tako da se u opisu za praksu ponekad nađu i zahtevi koji bi poslodavac želeo kod svog budućeg zaposlenog. Da bi praksa bila korisna i poslodavcu i studentu najpreporučljivije je da sagledamo obe strane. Pri definisanju prakse imajte u vidu sledeće stvari:

 • Studentima treba omogućiti pristup najnovijim informacijama o bitnim zanimanjima, poslodavcima i mogućnostima daljeg obrazovanja, kao i informacijama o aktuelnim slobodnim radnim mestima.
 • Potrebno je biti objektivan i poverljiv kada se daju saveti studentima i uputiti ih u procese izbora karijere, kao i pomoći im u sastavljanju i primeni realističnih planova za razvoj karijere na datoj poziciji.
 • Potrebno je vrlo precizno objasniti čime se kompanija koja traži praktikante bavi ● Studentu treba objasniti konkretno i razumljivo koji je njegov opis posla, koje su mu dužnosti i aktivnosti koje treba da obavlja.
 • Spisak dužnosti i aktivnosti treba praviti u skladu sa interesovanjima i afinitetima koje se traže
 • Praksa treba da generiše merljive rezultate koji su direktno primenljivi i korisni za preduzeće
 • Istaknite kvalitete svoje kompanije ili proizvoda
 • Napišite kako bi u kratkim crtama izgledala njihova prva radna nedelja
 • Napišite kvalitete i veštine koje student dobija nakon prakse u vašoj kompaniji
 • Objasnite kakvo se predznanje očekuje od praktikanta i predložite materijal za učenje potencijalnim praktikantima.
 • Pored svih veština i znanja na kraju oglasa budite slobodni da ih malo i ohrabrite.Na primer naznačite da ste spremni da obavite razgovor sa visoko motivisanim studentima koji su spremni da brzo uče i usvajaju znanja iz oblasti kojom se bavite. Na taj način možete doći i do kvalitetnih studenata koji bi vam u suprotnom prošli ispod radara.

Kome nameniti praksu?

Selekciji kandidata za praksu treba pristupiti sa istom ozbiljnošću kao i selekciji kandidata za stalni posao, iz razloga što upravo ti praktikanti imaju potencijal da postanu stalni zaposleni, jer se često dobro pokažu na praksi. Bitan faktor, takođe, predstavlja njihovo iskustvo o vremenu provedenom u vašoj kompaniji, koje će prepričavati svojim kolegama, porodici i prijateljima, što vašoj kompaniji dodeljuje pozitivnu sliku i imidž. Pri selekciji kandidata treba voditi računa o tome koliko je kandidat spreman da uči, i da doprinese kompaniji koristeći svoje veštine, da prihvati povratnu informaciju, da ume da komunicira, da je odgovoran, posvećen i svi ostali kvaliteti koji bi bili od pomoći kompaniji za koju student aplicira.

Trajanje prakse?

Trajanje prakse može značajno varirati, ne određuje se po standardu. Dužina prakse svakako ne bi trebala biti kraća od mesec dana. Praksa može trajati i znatno duže, čak se preporučuje nastavak prakse sve dok se ne dostignu određeni standardi. Radno vreme studenta koji je na praksi ne sme biti duže od 8 sati dnevno, to jest 40 sati nedeljno. Raspodela radnih sati zavisi od specifičnosti prakse, od zadataka koji se rade i od načina kako se zadaci realizuju.

Početak prakse

Ključno za dobru realizaciju prakse je i izbor odgovarajućeg mentora.​Mentor bi trebalo da bude osoba koja može da prenosi znanja i ima odgovarajuće sposobnosti za to. Neophodne veštine dobrog mentora su:

 • Liderski kapacitet i stav
 • Motivisanje praktikanata
 • Delegiranje poslova
 • Komunikativnost

Student koji obavlja praksu će gledati na mentora kao na nekog ko će mu pomoći tokom njegovog prelaska iz učionice u radno okruženje. Takođe, u mentoru će student najčešće videti osobu na koju treba da se ugleda. Nemojte prepustiti praktikanta samog sebi, već budite tu i pružite mu pomoć. I na taj način gradite brend kompanije.

Obratite pažnju

 • Pratite da li student zadatke prihvata i radi sa entuzijazmom, da li pokazuje dodatno interesovanje postavljanjem dodatnih pitanja.
 • Ukoliko primetite da student nije zadovoljan razgovarajte o promeni zaduženja, nađite razlog njegovog nezadovoljstva. Ukoliko student nije zainteresovan za ono sto radi neće biti posvećen i efikasan pri obavljanju posla, što će loše uticati na njegovo zadovljstvo, proces učenja, i samim tim i na kompaniju.
 • Pratite da li se student dobro snalazi u timskom radu, i ako se ne snalazi kroz mentorstvo mu pomoći da savlada sve prepreke u komunikaciji, i na taj način unaprediti njegovu efikasnost kao i efikasnost celog tima.
 • Truditi se da dajete feedback studentu što ćešće, takođe tražite feedback od njega, to će pomoći u daljem odnosu sa zaposlenima i sa samim studentom. Nemojte davati samo negativan feedback, pozitivan feedback je odličan alat za motivaciju i inspiraciju.
 • Posle završene prakse, preporučiti praktikanta sledećem poslodavcu, ukoliko on to traži, ukoliko se zaista dobro pokazao na praksi ili ukoliko ne želi da ostane u postojećoj kompaniji.
 • Ideja je da se studentima pomogne da konstruktivno razmišljaju o datim mogućnostima.
 • Trudite se da se praktikanti osećaju kao da su već dugo zaposleni u kompaniji, upoznajte ih sa svima iz kompanije i stalno komunicirajte sa njima, razmenjujte ideje i iskustva.