9

Šta sve dobar CV mora da sadrži

29.06.2016.

Prva stvar koju radite kada se prijavljujete za praksu/posao je dostavljanje CVja poslodavcu. Imati dobro sastavljen CV je vazno zato što ćete verovatno imati veliku konkurenciju prilikom konkursa, pa će vas dobro sastavljen i pregledan CV u startu izdvojiti od većine, i dovesti do intervjua.

Biografija treba da vas predstavi u najboljem svetlu, na koncizan i lepo struktuiran način, ali bez lažnih podataka. Postoji mnoštvo načina na koje možete pisati CV i upravo tu činjenicu možete iskoristiti i biti što je moguće originalniji – ako mislite da bi to moglo biti korisno (ponekad poslodavac izričito očekuje poštovanje neke konkretne forme i ponekad se pisanje CV­a svodi na popunjavanje formulara – što nije tema ovog teksta).

Lični podaci

Kada vaša biografija privuče nečiju pažnju, sledeća stvar koju će ta osoba pogledati su vaši lični, odnosno kontakt­podaci. Prilikom navođenja, vaš CV mora da sadrži:

 • ime i prezime
 • e­mail
 • broj mobilnog telefona.

Ostali podaci (adresa, datum rođenja..) su takođe važni, ali ne i presudni. Fotografija ima vrlo jednostavnu, ali važnu ulogu. Ona daje poslodavcu mogućnost da lakše poveže utisak sa intervjua sa konkretnom biografijom, tako da to uglavnom može da vam pomogne. Obratite pažnju da na njoj izgledate profesionalno i pristojno.

Radno iskustvo

Ovo je najvažnija stavka u CV­ju. Poslodavci na radno iskustvo gledaju kao na spisak vaših mogućnosti i uglavnom izvode zaključke na osnovu vašeg prethodnog iskustva. U okviru radnog iskustva navedite kompanije u kojima ste radili, period zaposlenja, i poziciju na kojoj ste radili. Ukoliko nije nephodno dostaviti maksimalno koncizan CV, može biti korisno ako uz svaku poziciju navedete i kratku listu najvažnijih aktivnosti koje ste obavljali na datoj pozicij. Pri navođenju počnite od najskorijeg iskustva. Nemojte umanjivati ono što ste radili, i nemojte se stideti toga. Ukoliko nemate radnog iskustva ili ga imate malo, navedite sve što ste radili, a što govori da ste vredni i imate neke radne navike (prakse, volonterske radove, studentske organizacije..). Ako nemate ništa od toga, napišite svoje profesionalne ciljeve (u čemu biste voleli da se usavršite i šta biste voleli da postignete) kako bi poslodavac uvideo koje su vaše profesionalne težnje u karijeri.

 • Budite pažljivi i nemojte biti preopširni. Svaka pozicija i svaka aplikacija zahteva novo pisanje CV­ja ili razumnu modifikaciju neke od prethodnih varijanata. To znači da u vašem CV­ju treba da se nađu oni podaci koji su relevantni za poziciju za koju se u tom trenutku prijavljujete.

Obratite posebnu pažnju na volontiranje. Ako ste volontirali u bilo kojoj organizaciji, ili ste pomagali drugima obavezno to ubacite u svoj CV:

Obrazovanje

Navedite najviši stepen vašeg obrazovanja i ispod njega navedite:

 • naziv obrazovne ustanove
 • smer
 • period obrazovanja
 • stečenu diplomu/zvanje
 • dodatne informacije (stipendije, nagrade i slično.).

*Prosečnu ocenu navesti ako prelazi 8.00.

Ovo su samo standardni delovi koje bi biografija trebalo da sadrži, a vi, naravno, možete dodati ono što mislite da je potrebno i kreirati biografiju u skladu sa svojom ličnošću. Ne postoje dve identične biografije, stoga, pokušajte u svojoj biografiji, na suptilan način, ostaviti svoj lični pečat.

Obuke/ seminari/ kursevi

Ovde navodite informacije o seminarima, treninzima i kursevima koji su relevantni za poziciju za koju se prijavljujete:

 • Naziv organizatora
 • Mesto i vreme održavanja
 • Stečene diplome ili sertifikate
 • Nivoe znanja
 • Stečena znanja i/ili veštine
 • Ovlašćenja po završetku obuke

Rad na računaru

Za većinu radnih pozicija, biće dovoljno da radite u MS Office paketu (Word, Excel, Power Point) i na Internetu, osim ukoliko ne aplicirate za poziciju koja zahteva specifična i napredna znanja. Ako imate završen neki kurs računara, obavezno navedite, kao i ustanovu gde ste to znanje stekli. Navedite stručne programe koje znate da koristite i što objektivnije odredite nivo svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspert).

Strani jezici

Navedite sve jezike kojima se služite, i koliko dobro koji od njih znate (početni, srednji ili napredni nivo). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika, sertifikat i/ili diplomu kao i ustanovu gde ste to znanje stekli. Kao i uvek, budite iskreni. Ako vidite da je znanje jezika izuzetno bitno, a vaše znanje je na srednjem nivou, napišite da ste spremni u kratkom roku da usavršite jezik ili sl.

Lične osobine

Navedite nekoliko osobina koje posedujete, a relevantne su za poziciju za koju aplicirate. Može vam pomoći i tekst oglasa za posao, jer se u oglasima neretko navode osobine koje je potrebno kandidat da ima. Razmislite koje su jos osobine u skladu sa pozicijom, pa uklopite to sa osobinama koje posedujete. Često ćete na intervjuu biti u prilici da na primerima iz prakse opravdate osobine koje ste naveli.

Možete u biografiju ubaciti i informacije o vašim interesovanjima i relevantnim hobijima. Izaberite ona interesovanja i hobije koji konkretno ukazuju na vaše kvalitete.

Ostale napomene

Ovde možete navesti informacije koje su važne, a niste ih naveli do sada, kao na primer položen vozački ispit, preporuke ili sve ono što vam se čini važnim da poslodavac zna. Vaš CV i propratno pismo su vaša osnovna sredstva lične profesionalne promocije.

Vaš CV i propratno pismo su vaša osnovna sredstva lične profesionalne promocije.