Škola mjuzikla Eudven na jedinstven način spaja ples pevanje i glumu. Pored ovoga, kroz nastavu se  radi na samopouzdanju, držanju, koncentraciji, javnom nastupu i tremi. Gaji se osećaj pripadnosti i zabave, a najveći cilj je da polaznici izađu sa časova sa osmehom i verom u sebe.

Profesori imaju ličan pristup prema svakom đaku, a plan i program se kreiraju po grupama polaznika tako da svima odgovara to što se u školi radi, s obzirom da je amaterskog tipa.

Trenutno nema slika kancelarija.