Uslovi korišćenja

Korišćenjem servisa studentskeprakse.rs (u daljem tekstu "StudentskePrakse") pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu "Uslovi korišćenja") koji su navedeni u daljem tekstu.

Opšti uslovi korišćenja

StudentskePrakse ne garantuju za tačnost podataka u oglasima i rezimeima. StudentskePrakse zadržavaju pravo brisanja sadržaja diskriminišućeg ili neprimerenog sadržaja. StudentskePrakse ne snose nikakvu odgovornost za sadržaj konkursa objavljenih na sajtu, kao ni za sadržaj biografija kandidata. Sajtovi koji se na StudentskePrakse pojavljuju u vidu linkova na sadržaju kojeg kreiraju njeni korisnici, delo su osoba sa kojima StudentskePrakse nisu povezane. StudentskePrakse ne daju nikakvu garanciju, niti su odgovorni za tačnost, sadržinu, zakonitost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na StudentskePrakse. StudentskePrakse ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na internetu do koga se došlo pomoću StudentskePrakse.

Uslovi korišćenja za Poslodavce

StudentskePrakse zadržavaju pravo brisanja oglasa neprimerenog, uvredljivog i diskriminišućeg sadržaja kao i nepotpune, samoreklamirajuće i oglase sa MLM ponudama. Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uslove koji se tiču starosne dobi, nacionalnog porekla ili pola i sl.