Ваздухопловни савез Србије је национални грански спортски савез на територији Републике Србије кога чине ваздухопловне спортске организације, територијални ваздухопловни савези и стручна спортска удружења, основана у циљу бављења спортским ваздухопловством.Активни је члан Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ). У свом саставу има 60 организација које окупљају око 2500 чланова.Ваздухопловни савез Србије обухвата следеће ваздухопловне спортове: падобранство, ваздухопловно једриличарство, балонарство, параглајдинг и змајарство, ултралако летење, општу авијацију, аеромоделарство (ваздухопловно моделарство и ракетно моделарство). Аеромоделарство је нелетачки ваздухопловни спорт, док остали спортови спадају у летачке ваздухопловне спортове.Циљеви Савеза су: развијање и унапређење ваздухопловне активности и ваздухопловног спорта; усмеравање младих људи да се, бављењем спортом, васпитавају у духу традиције, патриотизма, толеранције и пријатељства; окупљање спортиста на ваздухопловним спортским такмичењима; развијање ваздухопловног интернационализма на међународном плану, у складу са начелима ФАИ.
Trenutno nema slika kancelarija.

Gde se održava praksa?

Највећи део праксе обавља се од куће.