YouTestMe je startup koji se bavi razvojem aplikacija za online edukaciju i evaluaciju znanja.

U svakodnevnoj smo potrazi za ljudima koji su:

- kreativni i inovativni
- istrajni i sistematični
- odgovorni i sposobni da organizuju vreme shodno zadacima i rokovima
- spremni na kreativne, izazovne, ali i repetitivne zadatke
- spremni za rad u dinamičnom okruženju
 

Trenutno nema slika kancelarija.

Gde se održava praksa?

U Beogradu.

Koje je radno vreme?

Radno vreme je od 09:30 do 17:30.
Postoji mogućnost radnim danima od 17:30 do 23:00, i vikendom od 09.30 do 17:30.